Nên chọn vật liệu xây dựng có tính dương vì sao?

Khi mang gạch xi măng cốt liệu về phòng lab đo đạc cho thấy, bước sóng ở trong mức 230-280Mhz, chưa phải là cao nhưng cũng phù hợp với

Khi chưa có máy móc đo đạc, hầu hết mọi người chỉ biết một cách chung chung là “dùng đá ong xây tường rất tốt”, còn nếu hỏi sâu hơn “tại sao tốt?”, mọi người cũng chỉ trả lời “vì đá ong rất bền”, “chịu lực tốt”.

phong thủy
Đặc điểm của đá ong là hấp thụ nhiệt kém, tỏa nhiệt nhanh. Do đó, công trình sử

Thực tế cho thấy, mọi vật thể đều phát ra bức xạ điện từ. Tuy sự bức xạ này lấy đi nhiệt năng của vật thể nhưng cũng có thể hấp thu bức xạ phát ra từ vật thể khác. Động thực vật cũng phát ra điện từ trường, ta hay gọi là trường sinh học. Điện từ trường của con người và tự nhiên cùng tồn tại, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. Những từ trường cùng tần số và bước sóng sẽ tương thích với nhau, giảm tiêu hao năng lượng; trong khi đó, nếu không cùng bước sóng, điện từ trường chênh lệnh lớn sẽ gây nhiễu, khiến năng lương bị tiêu hao.

Vật liệu được xác định là tốt, có lợi cho con người là , mang dương khí, có điện từ trường tương đương hoặc cao hơn điện từ trường của cơ thể con người.

Khi mang gạch xi măng cốt liệu về phòng lab đo đạc cho thấy, bước sóng ở trong mức 230-280Mhz, chưa phải là cao nhưng cũng phù hợp với cơ thể con người.

Theo đạc thực tế tại hiện trường, ở khu vực đang làm móng bằng xi măng cốt liệu, bước sóng chung của cả khu vực là 350-400Mhz, không có âm khí, trường khí dương. Nếu kết hợp thêm các loại đá quý hoặc bán quý khác như mã não, thạch anh,… làm vật liệu xây dựng thì trường khí dương được tăng lên rõ rệt. Tương tự, đá ong cũng có trường khí dương và bước sóng phù hợp với cơ thể con người, sử dụng trong xây dựng rất tốt.

Lưu ý là, việc xác định bước sóng, điện từ trường của vật liệu xây dựng phải dựa trên máy móc hiện đại và quy chuẩn rõ ràng, không nên theo chỉ số “con lắc” của nhà ngoại cảm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *