Có được khởi kiện lại để chia thừa kế nhà hay không?

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 (có hiệu lực trong trường hợp của bà) quy định, thời hiệu thi hành án là 03 năm. Trong thời hạn 03


Hỏi: Tháng 2/2003, TAND huyện ra bản án buộc bà T. phải chia thừa kế nhà cho bà N.A và tôi, mỗi người gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bản án này có hiệu lực pháp luật, tôi không nộp đơn yêu cầu thi hành án nên đến nay đã hết thời hiệu thi hành án.

Vậy xin hỏi luật sư, nay tôi có quyền nộp đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án huyện xử buộc bà T. trả lại cho tôi số tiền trên hay không?

Chân thành cảm ơn!

Lương Thị Nguyệt Nga (Châu Thành, Tiền Giang)

khởi kiện lại chia thừa kế nhà
Trả lời:

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 (có hiệu lực trong trường hợp của bà) quy định, thời hiệu thi hành án là 03 năm. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án là cá nhân có quyền gửi đơn đến cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành án. Khi hết thời hạn này, trường hợp người được thi hành án không yêu cầu thi hành thì bản án và quyết định hết hiệu lực thi hành.

Mặt khác, thời hiệu thi hành án cũng là 03 năm theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và được tăng lên 5 năm theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Điểm c Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật Tố tụng dân sự nêu rõ, Tòa án trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp: Sự việc đã được giải quyết bằng bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, nếu vụ án tranh chấp thừa kế nhà của bà đã được giải quyết xong vào năm 2003 thì nay bà không thể khởi kiện lại.

Trân trọng!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *