xây dựng

Nên chọn vật liệu xây dựng có tính dương vì sao?

Khi mang gạch xi măng cốt liệu về phòng lab đo đạc cho thấy, bước sóng ở trong mức 230-280Mhz, chưa phải là cao nhưng cũng phù hợp với Khi chưa có máy móc đo đạc, hầu hết mọi người chỉ biết một cách chung chung là “dùng đá ong xây tường rất tốt”, còn

Tìm hiểu cách điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Xây dựng năm 2014: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được tiến hành Hỏi: Tôi mua đất thuộc dự án An Khánh 3 (phường Bình An, quận 2, Tp.HCM) của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và