cách điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Tìm hiểu cách điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Xây dựng năm 2014: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được tiến hành Hỏi: Tôi mua đất thuộc dự án An Khánh 3 (phường Bình An, quận 2, Tp.HCM) của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và